VÆRDIER & FILOSOFI

Encounter betyder et forandrende møde. Mødet med naturen, mødet med en særlig idé eller mødet med et inspirerende menneske kan ændre vores blik på verden. Kernen i Encounters arbejde er at skabe det møde, som fører til udvikling og forandring – og det gør vi hver eneste dag.

Encounter brænder for at udbrede en mere nuanceret forståelse af, hvad terapi er. Vi ønsker at nedbryde fordomme og tabuer omkring professionel psykologhjælp, og vi vil gerne fremme en kultur, hvor det er helt normalt at bearbejde udfordringer i samarbejde med en psykolog.

 
Det har været rart – et frirum. Det har betydet meget, at psykologen har lyttet på en anden måde end mine venner og familie.
— Kvinde, 19 år
 

Alle mennesker oplever at blive stressede, angste, aggressive eller fortvivlede på et tidspunkt i deres liv – og det er ansvarsfuldt at tage hånd om sådanne udfordringer, når de opstår. At gå i terapi hos en psykolog kan dreje sig om behandling af svære psykiske belastninger – men det kan også handle om lettere problematikker eller spørgsmål omkring personlig udvikling.

De indsigter, som psykoterapi giver, kan bruges i rigtig mange sammenhænge og af alle mennesker. Redskaberne og teknikkerne kan bruges på et bredt spektrum af problematikker – fra lette til svære udfordringer.

 
Psykologi er ikke et tabu, men et værktøj til, at få det bedre.
— Mand, 25 år
 

For mange mennesker er det tabu eller grænseoverskridende at gå til psykolog – også selvom vi lever i en tid, hvor det er almindeligt at ofre mange ressourcer på personlig udvikling. Vi har ikke noget problem med at styrke kroppen i fitness-centeret eller skærpe hjernen med efteruddannelse og kurser. Burde det så ikke være helt almindeligt at arbejde med psykologiske udfordringer og træne den måde, hvorpå vi tænker om os selv og verden?