STRESSLESS - et fleksibelt onlineforløb

StressLess er en del af den digitale bølge indenfor psykoterapi, som i disse år for alvor er på vej frem på grund af de store fordele med hensyn til fleksibilitet og tilgængelighed.

StressLess er et online videoforløb målrettet stressproblematikker. Forløbet kombinerer videoformatet med telefoniske psykologsamtaler, og produktet henvender sig både til behandling og forebyggelse af stress. Encounter har udviklet StressLess i samarbejde med førende eksperter indenfor online-terapi, stressbehandling og kognitiv adfærdsterapi.

StressLess består af fem videosessioner, som alle følges op af en 10 minutters telefonisk samtale med en psykolog. Forskning understreger, at denne kontakt til psykologen er essentiel for at opnå gode resultater af det terapeutiske arbejde. Det er vigtigt, at man tager sig tid til hver session, og at sessionerne iagttages med regelmæssighed.

I forbindelse med hver session introduceres øvelser og redskaber, som man kan arbejde med på egen hånd. Der er designet arbejdsark for hver session for at understøtte dette arbejde. Der skal arbejdes med redskaberne, og de skal integreres i hverdagen.

 
Med StressLess kan du opnå en stor effekt uden at skulle omlægge hverdagen for at indpasse et ansigt-til-ansigt behandlingsforløb.
— Neela Maria Sris, psykolog og stifter af Encounter
 

I hver session introduceres desuden en ”opmærksomhedsøvelse”, som er baseret på mindfulness-traditionen. Vi har valgt denne tilgang, fordi den favner bredt. Den fungerer rigtig godt for de fleste, og især i forbindelse med stressproblematikker er det en meget effektiv metode. De fem opmærksomhedsøvelser er integreret i hver session, men de er også tilgængelige som selvstændige klip, man kan vende tilbage til, når man ønsker at bruge øvelsen alene.


STRESSLESS inkluderer:

  • En introduktionsvideo (cirka 30 minutter)

  • Fem videosessioner (cirka 30 minutter hver)

  • Opmærksomhedsøvelser

  • Arbejdsark

  • 5 x 10 minutters telefonisk psykologsamtale

  • (en samtale efter hver session)