STRESSGRUPPE

Stress er den problematik, vi arbejder allermest med hos Encounter – og derfor har vores psykologer meget solid erfaring med dette område.

Årsagerne til stress kan være meget forskellige. Stress kan opstå på grund af belastninger på arbejdet eller på privatfronten – og i mange tilfælde begge dele. For langt de fleste handler en stressproblematik om, at der er et misforhold mellem kompetencer og krav. En stressbehandling med fokus på balancen mellem krav og kompetencer er derfor meget effektfuld for de fleste.


I løbet af dette gruppeforløb vil du blandt andet få viden omkring følgende temaer:

 • Kommunikation til de nærmeste og mest relevante personer

 • Optrapningsplan i forbindelse med arbejde

 • Lære at sige fra og sætte grænser

 • Redskaber til at strukturere sin hverdag

 • Genetablering af en hverdag med afslappende og lystbetonede aktiviteter

 • Selvtillid og selvværd

 • Forebyggelse af tilbagefald

Det har en række fordele at være i en gruppe, når man arbejder med en stressproblematik. Der er mange, der oplever ensomhed, når de er stressede – og mange har tendens til at isolere sig og undlade at fortælle andre om deres situation. Derfor kan det være meget givende at arbejde med stressproblematikken sammen med andre, der står i en lignende situation. Man kan spejle sig i og lade sig inspirere af de andre deltagere i gruppen. Sammenlignet med et individuelt stressforløb har man desuden sammenlagt flere timer i det terapeutiske rum, som man deler med resten af gruppen.


Gruppeforløbet inkluderer:

 • 10 timers terapi fordelt på 5 gange

 • 3 til 8 klienter i en gruppe

 • 1-2 psykologer varetager terapien afhængig af gruppens størrelse

 • En booster-gruppesamtale (60 min.) efter 3 måneder

 • Forplejning (kaffe/te, frugt og snacks)

< Tilbage