SELVVÆRDSGRUPPE

Lavt selvværd er en meget bred betegnelse, som kan komme til udtryk på mange forskellige måder. Man skal dog ikke forveksle lavt selvværd med lav selvtillid. At have lav selvtillid betyder, at man ikke har tillid til sine egne evner.

Lavt selvværd handler om, hvordan man opfatter sit eget værd som menneske. Når man har lavt selvværd, har man ofte tanker som f.eks.: ”Jeg er ikke noget værd” … ”Jeg er ikke god nok” … ”Jeg har ikke de samme rettigheder som de andre”.

Lavt selvværd kan være meget begrænsende, og derfor er det en rigtig god idé at arbejde konstruktivt med de tanker og den adfærd, der er forbundet med at have et lavt selvværd.

I dette gruppeforløb vil vi arbejde med selvværd gennem oplæg, gruppearbejde, individuelle øvelser og samtaler. Du vil lære, hvad der begrænser dig, og hvordan du aktivt kan arbejde med det. Sammen laver vi en konkret plan for, hvordan du efterfølgende kan arbejde videre på egen hånd.


Nogle af de ting, man typisk vil arbejde på at ændre, kan være:

 • At du lever med en konstant indre kritiker, som du aldrig kan stille tilfreds.

 • At du fokuserer på dine svagheder og mangler i stedet for på dine styrker og ressourcer.

 • At du har svært ved at tage imod ros, anerkendelse, kærlighed eller omsorg.

 • At du igen og igen slår dig selv i hovedet med de fejl, du har begået.

 • At du stiller gigantiske krav til dig selv.

 • At du ikke at kan mærke dine grænser eller har svært ved at sige fra

I gruppeforløbet vil vi arbejde terapeutisk med disse emner. I samarbejde med erfarne psykologer vil du i dette gruppeforløb få konkrete redskaber til at styrke dit selvværd. Det vil hjælpe dig til at skabe mærkbare forandringer, og du vil tage store skridt henimod et liv, hvor dit lave selvværd ikke længere spænder ben for dig.


Gruppeforløbet inkluderer:

 • 10 timers terapi fordelt på 5 gange

 • 3 til 8 klienter i en gruppe

 • 1-2 psykologer varetager terapien afhængig af gruppens størrelse

 • En booster-gruppesamtale (60 min.) efter 3 måneder

 • Forplejning (kaffe/te, frugt og snacks)

< Tilbage