PSYKOLOGER I KØBENHAVN

Neela_Maria_Sris.jpg

NEELA MARIA SRIS

Som psykolog er mit kald og min ambition at bidrage til menneskers udvikling. I mit arbejde hjælper jeg mennesker til at finde mening og hvile – i sig selv og i tilværelsen. Min drivkraft og motivation er, at jeg er med til at bevæge mennesker derhen, hvor de kan være den person, de selv ønsker at være – og leve det liv, de ønsker at leve.

Camilla_Dessing.jpg

CAMILLA MAI DESSING

Det vigtigste for mig er at skabe en god og tillidsfuld relation til mine klienter. Det er grundlaget for, at vi sammen på bedste vis kan arbejde henimod at finde de løsninger og redskaber, som er mest effektive og relevante for at opnå bedre balance og velbefindende i livet indenfor en relativ kort periode.

Lea_Sommer.jpg

LEA SOMMER

Det vigtigste for mig er at skabe et rum, som bygger på tryghed, nærvær, anerkendelse og respekt. Dermed kan terapien blive et frirum, hvor du kan få plads til udtrykke, undersøge og forstå dine tanker, følelser og behov. Det er samtidig vigtigt for mig at give dig nogle konkrete redskaber, så du ved, hvordan du kan omsætte terapien i din hverdag.

Nadja_Thorbek_Uldall.jpg

NADJA THORBEK ULDALL

Det vigtigste for mig er, at mine klienter føler sig hørt, forstået og hjulpet videre. Jeg lægger vægt på at møde folk med nysgerrighed, empati og kompetent psykologfaglighed.

Aasa_Rudehill.jpg

ÅSA RUDEHILL

Jeg ønsker, at hvert menneske efter terapien skal gå hjem med en følelse af at være blevet set – og at være lettet over at have fået brugbare redskaber og at have fundet evnen til at se ting med større klarhed.

Anne_Rom.jpg

ANNE ROM

Det vigtigste for mig som psykolog er at styrke de evner og værdier, som min klient allerede besidder. Det er vigtigt for at kunne opbygge et liv og en hverdag i tråd med ens egne ønsker og kompetencer.

Anne Gyldendal.jpg
Misha 9091.jpg
Christina 8994.jpg

ANNE GYLDENDAL

Samarbejdet omkring at bryde med ofte gamle og dysfunktionelle tanke- og adfærdsmønstre er ét af de vigtigste elementer i mit arbejde som psykolog. Jeg oplever, at det understøtter vores integritet og danner grundlag for øget selvomsorg og dermed trivsel.

MISHA RINGGAARD

Det vigtigste i mit arbejde som psykolog er at skabe et trygt rum for terapien og at møde mennesker med åbenhed og respekt for den situation, de befinder sig i.

CHRISTINA JAKOBSEN

For mig er det vigtigt at hjælpe mine klienter med at få mere kontrol over deres negative mønstre og tanker, så de kan arbejde sig hen imod et liv i større trivsel.