METODER

Alle Encounters psykologer arbejder indenfor en faglig metode, som kaldes kognitiv adfærdsterapi. Det er almindeligt anerkendt, at kognitiv adfærdsterapi er den mest virkningsfulde terapiform, der findes i dag. Der er evidens for, at metoden fungerer rigtig godt til at behandle mange forskellige psykiske problematikker. Effekten af tilgangen er påvist gennem utallige videnskabelige undersøgelser.

Som navnet antyder, tager metoden udgangspunkt i vores tanker og adfærd – og den er især fokuseret på at arbejde med den måde, vi tænker om os selv og vores omverden. Grundidéen i kognitiv adfærdsterapi er, at det ikke er de bestemte situationer i vores liv, der skaber vores følelser. Når vi bliver triste, glade, frustrerede, bange osv., så drejer det sig om den måde, hvorpå vi fortolker situationerne omkring os. Det vil sige, at det særligt er vores tanker, som er afgørende for vores følelsesmæssige reaktioner på vores omverden.

Når man arbejder med kognitiv adfærdsterapi, er man meget målrettet og arbejder med helt konkrete redskaber og teknikker, som man kan bruge i sin hverdag. Det kan for eksempel være tanker eller handlinger, som man kan bruge i de konkrete udfordrende situationer.

Det betyder, at du selv skal på banen og aktivt begynde at arbejde med tanker og adfærd. For at ændre på udfordringer i livet kræver det, at du går engageret ind i dette arbejde – og psykologens vigtigste opgave er at sørge for, at du har de allerbedste muligheder for at håndtere præcis den problematik, du ønsker at arbejde med.

Det vil typisk være sådan, at I bliver enige om nogle konkrete øvelser eller opgaver, du skal arbejde med imellem sessionerne. I løbet af terapien vil du blive klædt på og få redskaber til at håndtere udfordringer i hverdagen, så du på sigt kan blive din egen terapeut.


 
Kognitiv adfærdsterapi er en dybdegående terapiform, hvor du får stor indsigt i, hvordan dine tanker, følelser og adfærd hænger sammen – og det vil give dig rigtig gode forudsætninger for aktivt at skabe de forandringer i dit liv, som du ønsker.
— Neela Maria Sris, psykolog og stifter af Encounter
 

Sådan sikrer vi dig den bedste terapi:

Det er en vigtig del af Encounters samlede koncept, at alle psykologerne arbejder indenfor den samme metodiske referenceramme. Det giver os en stor styrke, at vi er specialiserede i samme retning, fordi det giver os de bedste muligheder for intern faglig sparring – og derved kan vi tilbyde dig den bedst mulige terapi.