FAGLIGHED

Det er en vigtig styrke for Encounter, at vi fungerer som ét samlet hus – det giver os unikke muligheder for at prioritere faglig udvikling og kvalitet meget højt. På den måde adskiller vi os fra typiske klinikfællesskaber, hvor de enkelte psykologer fungerer som isolerede enheder under samme tag, dog uden indbyrdes samarbejde.

Det er netop en vigtig del af Encounters koncept, at vi investerer i psykologernes udvikling igennem sparring, supervision, konferencer, samarbejde og udveksling af viden på kryds og tværs.

Vi har indrettet vores hverdag sådan, at psykologerne har de bedste rammer for at samarbejde om at løfte kvaliteten af deres arbejde. Vores mange tiltag i huset sikrer, at vi kan tilbyde psykoterapi af højeste kvalitet og et solidt fagligt niveau hos vores psykologer. Du kan læse mere om vores mange tiltag for at styrke fagligheden og kvaliteten af vores arbejde her:

Kvalitetssikring
Det rette match
Metoder

 
Det har været dejligt at få hjælp og have en
professionel ledestjerne til at guide mig igennem
den livskrise, som jeg har haft.
— Mand, 40 år