COACHING

Coaching er dynamisk sparring af vejledende og forebyggende karakter, som kan være gavnlig for både medarbejdere og ledere. Det er oplagt at lade en psykolog varetage dit coachingforløb, fordi det sikrer, at der ligger en solid faglighed bag processen.

 
Coaching er en sparringsform, som fungerer godt i forhold til arbejdsrelaterede dilemmaer.
— Neela Maria Sris, psykolog og stifter af Encounter
 

Coaching har elementer, som kan sammenlignes med psykoterapi – men det skal ikke forveksles med en dybere terapeutisk proces. En psykolog vil hurtigt kunne spotte, hvis der er behov for et dyberegående psykoterapeutisk forløb. I dette tilfælde kan klienten fortsætte i et tilpasset forløb hos den samme fagperson.

Encounters psykologer arbejder ud fra den kognitiv-adfærdsterapeutiske metode, som fungerer rigtig godt i forhold til coachingforløb, fordi den er løsningsorienteret, fremadskuende og målrettet. Et coachingforløb med en psykolog fra Encounter giver dig eller dine medarbejdere konkret anvendelige og handlingsorienterede redskaber, som er fokuseret på forandring i hverdagen.